Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) jaką stosuje ośrodek leczenia uzależnień Warszawa to jedna z najskuteczniejszych metod stosowanych w ośrodkach leczenia uzależnień. Terapia poznawczo-behawioralna to terapia mająca na celu rozpoznanie, w jaki sposób emocje wpływają na Twoje myśli (lub odwrotnie) i ich ogólny wpływ na podejmowane przez Ciebie zachowania. Terapia poznawczo-behawioralna, podobnie jak inne podejścia terapeutyczne, koncentruje się na tym, jak bezpiecznie zarządzać emocjami podczas zdrowienia.

Kiedy już je zidentyfikujesz, terapeuta z miejsca takiego jak ośrodek leczenia uzależnień Warszawa poprowadzi Cię ku nowym, zdrowszym reakcjom na te wyzwalacze. Te indywidualne sesje terapeutyczne zapewniają bezpieczne środowisko, w którym możesz swobodnie się otworzyć i podzielić się swoimi obawami lub wątpliwościami, dzięki czemu terapeuta może zapewnić Ci narzędzia i alternatywne reakcje behawioralne na te źródła stresu. Popołudnie to także doskonały czas na powtórzenie rzeczy, których nauczyłeś się podczas tych sesji, aby lepiej zrozumieć i zastosować je na swojej drodze do powrotu do zdrowia.

Udział w sesjach grupowych jakie prowadzi ośrodek leczenia uzależnień Warszawa zapewnia pewien poziom koleżeństwa z innymi osobami w trakcie leczenia, ponieważ wszyscy uczestnicy doświadczyli zmagań z nadużywaniem substancji psychoaktywnych i uzależnieniem. Podczas terapii grupowej terapeuta wykorzysta to zbiorowe zrozumienie do prowadzenia skutecznych rozmów na temat powrotu do zdrowia i wszystkich jego elementów (odpowiedzialność, uczciwość, otwartość, chęć itp.). Podzielenie się swoimi osobistymi historiami może być bardzo korzystne dla uczestników, aby umożliwić uzdrowienie emocjonalne. Członkowie grupy często nawiązują głęboką więź podczas tygodni odwyku, a w miarę wzrostu zaufania stają się bardziej otwarci podczas sesji i rozwijają w sobie szczere współczucie i zrozumienie dla wzajemnych zmagań ludzi w ośrodku leczenia uzależnień Warszawa.