Jeśli potrzebujesz kogoś, kto posiedzi z tobą, a wolisz nie zwracać się do lokalnego duchownego dla którego Unieważnienie małżeństwa nie jest dziwne, Trybunał dysponuje doświadczonymi świeckimi audytorami (bieżącymi dowodami), którzy są również gotowi pomóc ludziom rozpocząć proces i wyjaśnić wstępne etapy. Jeśli chcesz się z nimi skontaktować, skontaktuj się z Administratorem Trybunału pod numerem podanym w danych kontaktowych na końcu niniejszego Przewodnika. Niektóre elementy informacji, o które prosimy, mogą nie być dla Ciebie dostępne (np. aktualne miejsce pobytu Twojego byłego partnera), prosimy jednak o zrobienie wszystkiego, co w Twojej mocy, aby uzyskać takie informacje. W tym miejscu należy zauważyć, że kluczową częścią procesu o unieważnienie małżeństwa jest możliwość nawiązania przez Trybunał kontaktu listownego z byłym partnerem. Dla wielu składających petycję może to być możliwe, ale nie jest to szczególnie przyjemne do rozważenia, dla niektórych nie stanowi to żadnego problemu, ale dla innych może być ogromną przeszkodą. Może to mieć miejsce na poziomie praktycznym lub emocjonalnym. Należy zauważyć, że nie zostaną poinformowani o Twoim obecnym miejscu pobytu i adresie ani o Twoim nowym nazwisku po mężu, jeśli ma to znaczenie w przypadku składających petycję.

Nie musisz spotykać się ze swoim „byłym” twarzą w twarz na żadnym etapie procesu jakim jest unieważnienie małżeństwa. Jeśli skontaktowanie się z byłym partnerem może mieć bardzo poważne konsekwencje, zaleca się jak najszybsze omówienie tej kwestii z członkiem personelu Trybunału. W większości przypadków można znaleźć uzgodnione rozwiązanie, jednak ważne jest, aby wszyscy składający petycję wiedzieli, że pozwanemu należy zaoferować swoje prawa, aby cały proces prawny w ramach prawa kościelnego był ważny.