Z wyjątkiem wyraźnie zwolnionych, żadna osoba jakiej dotyczy nauka jazdy w Legionowie nie może prowadzić żadnego pojazdu mechanicznego, lokalnego samochodu elektrycznego ani motoroweru po autostradzie w tym stanie, chyba że osoba ta: (1) posiada ważne prawo jazdy wydane zgodnie z przepisami Kodeksu pojazdów silnikowych; oraz (2) przekazał wydziałowi jakąkolwiek inną licencję wydaną wcześniej danej osobie przez ten stan lub inny stan lub kraj.
Kto jest zwolniony?
Do osób zwolnionych z obowiązku posiadania prawa jazdy w Legionowie podczas poruszania się po naszych drogach i autostradach zaliczają się przede wszystkim:
personel wojskowy prowadzący pojazd silnikowy będący własnością Departamentu lub przez niego wynajmowany;

Ostatecznie pracujesz nad uzyskaniem wpisu na motocykl, samochód na swoim prawie jazdy jaki umożliwiła Ci nauka jazdy w Legionowie co pomoże Ci w osiągnięciu tego zezwolenie szkoleniowe. Dopuszczenie motocykla oznaczone literą „M” pozwala na prowadzenie motocykla dwu- lub trzykołowego po drogach publicznych.

Dopuszczenie motocykla i auta, które również zawiera ograniczenie „3” w prawie jazdy, ogranicza Cię do prowadzenia wyłącznie motocykla trzykołowego. Nauka jazdy w Legionowie jest Ci potrzebna jeśli chcesz udoskonalić swoje umiejętności!